Mitä on asunnon tavanomainen kuluminen?

Vuokralaisen oikeudet toteutuvat parhaiten, kun alku- ja lopputarkastuksesta tehdään kirjalliset muistiot. Liitteeksi kannattaa ottaa myös valokuvia, joista näkyy huoneiston kunto ennen muuttoa. Tavanomainen kuluminen on väistämätöntä asunnoissa ja pois muuttaessa on helppo havainnoida pintojen kuluminen ja näin turvata sekä vuokralaisen että vuokranantajan oikeudet.

Asuntojen vuokraamista säätelee laki asuinhuoneisto vuokrauksesta 2. luvun 25. §:ssä toisessa momentissa. Lain mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti, ja hän on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka on tahallisesti tai laiminlyönnillään aiheuttanut asunnolle. Lisää laista voit lukea tästä.

Mikä on tavanomaista kulumista ja mikä ei?

Seinä- ja lattiapinnat kuluvat väistämättä aina, kun asunnossa eletään ja asutaan.

Kun arvioidaan sitä, onko kysymys tavanomaisesta kulumisesta vai ei, voidaan tarkastella, onko jälki syntynyt äkillisesti vai hitaasti pitkän ajan kuluessa. Mikäli vaurio syntyy tai pinta on kulunut esimerkiksi siksi, että sitä on puhdistettu väärin tai väärillä pesuaineilla, ei syntynyttä vauriota voida pitää tavanomaisena kulumisena. Tällöin hoitoa on laiminlyöty.

Yleisesti tavanomaiseksi kulumiseksi katsotaan myös peilien ja taulujen kiinnittäminen seinään ja niistä aiheutuneet jäljet. Joissain tapauksissa vuokranantaja on voinut kieltää vuokrasopimuksessa erikseen taulujen kiinnittämisen.

Mikäli sinua askarruttaa mikä kodin asioista kuuluu vastuullesi, voit käydä läpi sivuiltamme löytyvät kysytyimmät kysymykset tästä.

Miten tavanomainen kuluminen arvioidaan?

Pitkän vuokrasuhteen päättyessä jälkiä on hyväksyttävä enemmän kuin lyhyessä vuokrasuhteessa.

Asukkaiden lukumäärä vaikuttaa tavanomaiseen kulumiseen. Yhden hengen taloudessa syntyy vähemmän kulumisen jälkiä kuin monihenkisen perheen.

Tavanomaisen kulumisen arviointiin vaikuttaa myös se, millaisesta materiaalista on kysymys. Mikäli käytetty materiaali on sellaista, johon jää poikkeuksellisen helposti jälkiä, voidaan melko runsaidenkin jälkien katsoa olevan tavanomaista kulumista. Jos jälkiä on paljon tai ne johtuvat selvästi vääränlaisesta käytöstä, on vuokralainen vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Tällaisena tapauksena voidaan pitää esimerkiksi kenkien käyttämisestä sisällä johtuvaa lattian kulumista.

Tuiran Isännöinti

Tuiran Isännöitsijätoimisto on perustettu vuonna 1979 ja olemme keskittyneet Oulun alueella sijaitsevien taloyhtiöiden isännöintiin. Kokenut ja ystävällinen henkilökuntamme tarjoaa apua kaikkiin asumiseen liittyvissä asioissa ja pitää yllä kiinteistösi arvoa. Yrityksemme toiminta perustuu laadukkaaseen ja asiantuntevaan palveluun sekä vankkaan kokemukseen isännöinnistä.