Mikä on osakeluettelomerkintä?

Oletko ostanut, saanut tai perinyt asunto-osakkeita? Silloin osakeluettelomerkinnän tekeminen on paikallaan.

Lue alta, milloin osakeluettelomerkintä täytyy tehdä, jotta prosessi käy helposti ja hallussasi on kaikki tarvittavat asiakirjat.

Tarvittaessa myös taloyhtiön kiinteistösihteeri on apunasi.

Milloin osakeluettelomerkintä täytyy tehdä?

Asunto-osakkeiden saannolla tarkoitetaan yleensä asunto-osakkeiden siirtymistä luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle. Saannon johdosta tapahtunut osakkeiden siirtyminen rekisteröidään asunto-osakkeiden saajan osakeluetteloon.

Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen.

Uusi osakkeenomistaja ei voi esimerkiksi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänivaltaansa ennen asianmukaista osakeluettelomerkintää, ellei hänellä ole yhtiökokouksessa mukanaan luotettavaa selvitystä omistajuuden vaihtumisesta. Myöskään muutostyölupaa tai isännöitsijäntodistusta ei voi pyytää tai tilata ennen kuin omistajuus on selvä.

Osakeluettelomerkintää varten tarvittavat asiakirjat

Osakeluettelomerkintää varten tarvitaan lähtökohtaisesti aina osakekirja tai sen jäljennös asianmukaisilla siirtomerkinnöillä (isännöintitoimisto ei tee siirtomerkintöjä). Ainoan poikkeuksen tähän tekee jakamattoman kuolinpesän merkitseminen osakeluetteloon, jolloin osakekirjassa ei ole välttämätöntä olla siirtomerkintää kuolinpesälle. Muutoin tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, millä tavalla osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa.

Katso alta esimerkit yleisimmistä tapauksista, ja selvitä helposti, mitä asiakirjoja asunto-osakkeen saajan tulee toimittaa. Oman taloyhtiösi kiinteistösihteeri auttaa mielellään mahdollisissa lisäkysymyksissä.

Asuntokauppa:

 • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös asianmukaisine siirtomerkintöineen myyjältä ostajalle
 • Kauppakirja
 • Verohallinnon todistus maksetusta varainsiirtoverosta, kiinteistövälittäjän allekirjoittama varainsiirtoveroilmoitus tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella
 • Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko myyjä avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston myymiseen

Jakamaton kuolinpesä:

 • Osakekirja (jotta voidaan todentaa sen olevan kuolinpesän hallussa)
 • Perukirja
 • Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

Perinnönjako:

 • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös asianmukaisine siirtomerkintöineen
 • Perukirja
 • Sukuselvitykset, jos perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
 • Perinnönjakokirja
 • Verotoimiston leimaama varainsiirtoveroilmoitus tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella, jos asunto-osakkeen saamiseen on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lahjasaanto:

 • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös asianmukaisine siirtomerkintöineen
 • Lahjakirja
 • Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta

Avioero/ositus:

 • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös asianmukaisine siirtomerkintöineen
 • Lainvoimainen osituskirja
 • Verottajan leimaama varainsiirtoveroilmoitus tai verottajan vastaanottokuittauksella varustettu sähköinen varainsiirtoveroilmoitus, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Testamenttisaanto:

 • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös asianmukaisine siirtomerkintöineen
 • Testamentti kokonaisuudessaan, eli sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
 • Perukirja
 • Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
 • Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

Tuiran Isännöinti

Tuiran Isännöitsijätoimisto on perustettu vuonna 1979 ja olemme keskittyneet Oulun alueella sijaitsevien taloyhtiöiden isännöintiin. Kokenut ja ystävällinen henkilökuntamme tarjoaa apua kaikkiin asumiseen liittyvissä asioissa ja pitää yllä kiinteistösi arvoa. Yrityksemme toiminta perustuu laadukkaaseen ja asiantuntevaan palveluun sekä vankkaan kokemukseen isännöinnistä.